273. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร). (พระปฐมสมโพธิสพฺพญญูปริวตฺต_ปญฺจอนฺตรธานปริวตฺต)

Files

Collection:

Citation

คณะอุบเสก อุบาสิก วัดใหญ่สุวรรณนาราม สร้างเมื่อพ.ศ.2463 (ร.6), “273. ปฐมสมฺโพธิ(วิตฺถาร). (พระปฐมสมโพธิสพฺพญญูปริวตฺต_ปญฺจอนฺตรธานปริวตฺต),” D-Library | National Library of Thailand, accessed October 1, 2022, http://digital.nlt.go.th/items/show/17665.